GESCHIKTE KACHELS EN BRANDSTOFFEN

GESCHIKTE KACHELS EN BRANDSTOFFEN

Voor welk vermogen houtkachel of ketel is de ABCAT geschikt?

De ABCAT® is afgestemd op het vermogen en de emissie van de kachel:

ABCAT® 125 mm -> tot circa 5kW vermogen
ABCAT® 150 mm -> tot circa 8kW vermogen
ABCAT® 180 mm -> tot circa 12kW vermogen
ABCAT® 200 mm -> tot circa 15 kW vermogen

Voor welk soort houtkachel is de ABCAT geschikt?

De ABCAT is geschikt voor kachels met een gesloten verbrandingskamer die voldoen aan de randvoorwaarden van de ABCAT. De ABCAT presteert optimaal wanneer alles voor de ABCAT optimaal is. Dit betekent dat er geschikte brandstof in een goede kachel met een geschikte schoorsteen op de juiste manier moet worden gestookt. Een goede kachel is bijvoorbeeld een kachel die voldoet aan de eisen van ECODesign 2022.

Randvoorwaarden plaatsing ABCAT® houtrookfilter

Voor welke brandstoffen is de ABCAT geschikt?

De ABCAT is geschikt voor brandstoffen uit biomassa zoals hout, houtpellets, houtchips, houtbriketten, stro en riet. De ABCAT kan niet worden gebruikt voor bruinkool en steenkool. Het installeren van een ABCAT op aardgastoestellen voegt niets toe aan de lage uitstoot van deze toestellen.

Hoe warm moet de houtrook voor de ABCAT minimaal zijn zodat deze goed kan werken?

De ABCAT werkt vanaf een temperatuur van ca. 250°C, maar om goed te werken en ook roet, teer en geurstoffen af te breken is een temperatuur van minimaal 300 – 350°C nodig. Vanaf deze temperatuur zal de ABCAT zichzelf reinigen en hoeft u de ABCAT alleen regelmatig schoon te maken. U kunt bij uw installateur / kachelleverancier of via HAVÉ Verwarming een goede insteek-thermometer bestellen om eenvoudig de temperatuur van de houtrook te meten.

De temperatuur van de rook na mijn kachel komt niet boven de 200°C, kan ik ook zonder problemen een ABCAT plaatsen?

Nee, dit kan helaas niet. De ABCAT heeft weliswaar een starttemperatuur vanaf ca. 250°C maar pas vanaf ca. 300-350°C is de ABCAT zelfreinigend omdat bij deze temperatuur roet wordt afgebroken. Wanneer deze temperatuur niet gehaald wordt kan de ABCAT het afgevangen roet niet verbranden en zal vaak schoongemaakt moeten worden. Bovendien kunnen de geurende verbindingen in de houtrook ook niet goed worden afgebroken waardoor de houtrook (licht) zal blijven ruiken.

Kan ik elke houtsoort stoken met een ABCAT?

Nee, behandeld-, gelijmd-, verduurzaamd- en gelamineerd hout, hout met bindmiddelen en hout met niet-houten toplagen (geverfd, MDF/HDF, multiplex, geplastificeerd hout, geïmpregneerd hout, enz) dient u niet te stoken. Hierbij komen veel gezondheidsschadelijke, sterk milieuvervuilende stoffen vrij. U moet het stoken van deze materialen nalaten waarbij het niet uitmaakt of u nu wel of geen ABCAT heeft. Bovendien is de kans groot dat de houtrook van ongeschikte brandstoffen gifstoffen voor de katalysator bevat waardoor deze onherstelbaar kan worden beschadigd.

Tropisch (hard)hout geeft bij verbranding een geur die in de westerse wereld als onaangenaam wordt ervaren. De geur van de rook van beukenhout wordt in Nederland als het minst storend ervaren, hoogstwaarschijnlijk omdat het doet denken aan gerookte producten zoals rookworst. In landen waar tropisch (hard)hout van nature voorkomt en waar het gebruikelijk is dit hout te stoken wordt de geur van de rook van tropisch (hard)hout niet als storend ervaren. In deze landen is de kans groot dat de geur van de rook van beukenhout als onaangenaam wordt ervaren. De ABCAT is ontwikkeld om de geur van houtrook sterk te verminderen waardoor tropisch (hard)hout zonder problemen gestookt kan worden.

Naaldhout en enkele andere inheemse en uitheemse houtsoorten bevatten veel harsen. Naaldhout vergast bovendien erg snel in de kachel waardoor er in korte tijd veel houtgas in de kachel moet worden verbrand. Onvolledig verbrand houtgas en gas van hout met veel harsen bevatten erg veel roet- en teervormende verbindingen en geurcomponenten. De roet- en teervormende verbindingen zijn verantwoordelijk voor aanslag op de kachelruitjes en roet-, teer- en creosootvorming in het rookgasafvoerkanaal. Wanneer een ABCAT is geïnstalleerd kunnen deze verbindingen ook tot problemen leiden: De ABCAT kan verstopt raken door het grote aanbod van van roet en teer. De kachel gaat niet uit en er is geen gevaar dat er rook uit de kachel komt maar het vuur kan wel iets slechter gaan branden.

Energie uit inheemse houtsoorten

Kan ik vers hout en/of te nat hout stoken met een ABCAT?

Zie voor een vergelijking van de verbranding van droog hout (circa 15% vocht) en te nat hout het PDF-document “Verschil tussen het stoken met droog en met te nat hout”.

Verschil tussen het stoken met droog en met te nat hout

Hoe weet ik welke diameter mijn kachelpijp heeft?

Wanneer de diameter van uw enkelwandige kachelpijp onbekend is kunt u deze eenvoudig zelf berekenen. U meet eerst de omtrek van de kachelpijp. De door u gemeten waarde deelt u vervolgens door 3,14. Nu weet u de diameter van uw kachelpijp.

Voorbeeld: U meet een omtrek van 47,1 cm, daaruit volgt dat de diameter van uw kachelpijp 47,1 / 3,14 = 15 cm is.

Mijn schoorsteen is ingebouwd, kan ik dan ook een ABCAT installeren?

Ja, maar niet zonder voorwaarden. Wanneer het eerste stuk kachelpijp op uw kachel vrij is, is de inbouw van de ABCAT geen enkel probleem. Wanneer uw gehele schoorsteen is ingebouwd zult u moeten zorgen dat u gemakkelijk bij de ABCAT kunt komen om deze regelmatig uit te nemen en schoon te maken, dit zou bijvoorbeeld kunnen met een luikje.

Kan de ABCAT alleen rechtop geplaatst worden?

Nee, de ABCAT kan in rookgasafvoerkanalen worden geplaatst die horizontaal, verticaal of onder een hoek lopen. Wanneer de ABCAT niet direct voor of na een bochtstuk wordt geïnstalleerd is de stroming van de houtrook door de modules optimaal.

Is de ABCAT ook geschikt voor een open haard die niet met deurtjes of een glaspaneel afsluitbaar is?

Nee, in beginsel kan de ABCAT niet worden gebruikt bij open haarden, vuurkorven, tuinhaarden en open vuren. Deze vuren trekken namelijk veel lucht uit de omgeving aan waardoor de houtrook sterk afkoelt en de ABCAT nooit of zelden de minimale temperatuur van 300°C bereikt. Ook moet de ABCAT bereikbaar blijven om deze regelmatig schoon te kunnen maken, inbouw in een gemetselde schoorsteen zal dus niet gaan. Ten slotte is de trek in de schoorsteen van een open haard doorgaans erg laag waardoor zelfs de lage weerstand van de ABCAT tot problemen zou kunnen leiden.

FAQ open haarden

Is de ABCAT ook geschikt voor een open haard waar een inzethaard met deurtjes of een glaspaneel in is geplaatst?

Ja, bij een inzethaard is sprake van een afgesloten verbrandingsruimte met een doordacht ontwerp waarmee de verbrandingstechnische bezwaren van een open haard niet meer aan de orde zijn.  Er moet wel rekening gehouden worden met het onderhoud van de ABCAT. De ABCAT moet via een revisieluik bereikbaar zijn.

Kan ik de ABCAT ook toepassen in een tuinhaard?

Zie open haard

Kan ik de ABCAT ook toepassen in een speksteenkachel?

Ja, de ABCAT is ook geschikt voor speksteenkachels. Hier is echter, net als bij andere kachels, de temperatuur van de houtrook vlak na de kachel belangrijk. De ABCAT heeft een temperatuur van ca. 300-350°C nodig om roet, teer en geurende verbindingen af te kunnen breken. Deze temperatuur wordt doorgaans minder snel gehaald door het ontwerp van speksteenkachels. Wordt in uw situatie deze temperatuur wel gehaald dan is de ABCAT ook voor uw kachel geschikt.